ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร สานสุข สานความสุขสู่สังคม  http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


3 (4)           ว่ากันว่าหากเรามีความถนัดสิ่งใด ให้มุ่งมั่นและพัฒนาความถนัดของเราให้เกิดความเชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น เพราะที่สุดแล้วความถนัดของเราอาจเป็นประโยชน์กันเรื่องราวที่เราอาจไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ และทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน...ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง            เช่นเดียวกับ ปตท. กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ดูเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าเข้ากันได้ แต่...เมื่อ ปตท. จะต้องทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็พยายามจะทำให้ดีที่สุดเสมอ            การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เป็นกิจกรรมที่ต่อยอดมาจากการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ ปตท. ดำเนินการร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน นอกเหนือจากการประกวดเพื่อคัดเลือกผลงานที่เป็นต้นแบบของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำแล้ว ยังมีกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย โดยที่อีก 3 องค์กรที่ร่วมจัดต่างมีความเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริอยู่แล้ว เราจึงคิดต่าง ทำต่าง อย่างสร้างสรรค์ เมื่อเรื่องเดียวกัน เป้าหมายเดียวกัน แต่ความถนัดของบุคลากรที่มีอยู่ในแต่ละองค์กรต่างกัน ในปี พ.ศ. 2550 จึงเป็นจุดกำเนิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกที่ ปตท. นำความรู้ด้านออกแบบมาพัฒนาเพื่อหวังผลให้เกิดการ ‘เพิ่มมูลค่า’ โดยการนำใบหญ้าแฝกมาใช้ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการขยายผลการปลูกหญ้าแฝก ‘ปลายน้ำ...สู่ต้นน้ำ’ อีกแรงหนึ่ง            การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เริ่มต้นจากการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก เพื่อให้ผู้เข้าอบรมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรที่ปลูกหญ้าแฝก ได้คุ้นเคยกับการใช้ใบแฝกมาทำข้าวของเครื่องใช้รูปแบบต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีทักษะด้านการจักสาน และเป็นการกระตุ้นให้ส่งผลงานเข้าประกวดในประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างอุ่นใจ ปี พ.ศ. 2552 เราจึงเพิ่มกิจกรรม Design Camp โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาด้านการออกแบบมาเข้าค่ายทดลองออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ด้วยใบหญ้าแฝก และส่งผลงานเข้าประกวด ปรากฏผลงานรูปแบบใหม่ๆ ที่นำใบหญ้าแฝกมาสร้างสรรค์ ทั้งที่เยี่ยม และที่ยี้ แต่...อย่างน้อยที่สุดคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็ได้มีโอกาสรู้จักหญ้าแฝก หญ้ามหัศจรรย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยผลงานจากการประกวดจะถูกนำไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อผลิตเป็นสินค้าจำหน่ายต่อไป

y17

           ก้าวสำคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเป็นสินค้าชุมชนเกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2552 ที่มีดำริจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ให้ ปตท. ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝกเพื่อนำมาจำหน่ายภายใต้ตราสินค้า ‘ภัทรพัฒน์ – Pat Pat’ ซึ่งเปิดดำเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2552 หรือวันที่ 9 เดือน9 ปี 2009 ตามสากล ปตท. และมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งได้ตั้งต้นร่วมกันวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า ภายใต้แนวคิด ‘สินค้าต้นแบบสำหรับคนต้นแบบ’ และเร่งพัฒนาทักษะฝีมือของชุมชนที่พร้อมชูสองแขนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์กับเรา แล้วร่วมกันสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนให้มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตามภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น ตามความถนัดและทักษะฝีมือของพลพรรคแม่ๆ ป้าๆ ในแต่ละชุมชน จุดรเมต้นจาก 7 ชุมชน ผลัดเปลี่ยนเวียนไปมาหาสู่กันแทบทุกเดือน เพื่อพัฒนาให้ได้ผลงานงามสุดๆ เหมาะสุดๆ ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 15 ชุมชน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการสินค้าในขณะนี้ จากสองสามปีที่พัฒนาฝีมือกันมา สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับชุมชนเป็นเงินหมื่นเงินแสนต่อปีเลยทีเดียว

ดร.รุ่งเรือง พัฒนากุล  นักวิทยาศาสตร์ระบบลำเลียงแสง   สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

            1. เรียนอะไร จึงมาทำงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน             2. งานวิจัยที่ทำอยู่ในปัจจุบันคืออะไร             3. แสงซินโครตรอนสามารถนำไปใช้ทำวิจัยอะไรได้บ้าง             4. น้องๆที่สนใจ สามารถเข้ามาทำงานที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้อย่างไร             5. น้องๆที่จะเข้ามาทำงานควรมีคุณสมบัติและพื้นฐานความรู้อย่างไร             6. เครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนมีบทบาทอย่างไรในอาเซียน

เทคโนโลยีการเก็บข้อมูลพัฒนาไปเรื่อย ๆ จากเมื่อก่อนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีที่เก็บข้อมูล (สมัยจอเขียวกับจอขาว) ใช้แค่ Floppy Disk หรือแผ่น Drive A ตามภาษาชาวบ้าน ขนาด 5.25 นิ้ว ซึ่งมีความจุแค่ 360 KB กับ 720 KB เท่านั้น หลังจากนั้น Harddisk ก็เพิ่มขนาดความจุมาเรื่อย ๆ จากระดับ MB, GB จนเป็น TB แล้วก็มี Harddisk ขนาดพกพา (แต่พกพาลำบากเพราะมันใหญ่และหนัก) หรือ External Harddisk มาให้ได้ใช้กัน

แต่เชื่อว่าในอนาคตขนาดความจุ TB ก็คงจะไม่พอต่อความต้องการ นักวิทยาศาสตร์จึงทำการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เก็บข้อมูลในอนาคต โดยใช้ DNA ในการเก็บข้อมูล